เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะโฆษก ตร. เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลความสงบเรียบร้อย สนับสนุนการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งประสานการปฏิบัติกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนของการปฏิบัติของทหาร-ตำรวจ และประสานงานการปฏิบัติกับกลไกหลักของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศผ่าน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด) โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ควบคุม

สำหรับมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ขนส่ง รวมทั้งอาสาสมัครต่างๆ ในการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามถนน เส้นทางคมนาคม สถานีขนส่งหรือโดยสาร ป้องกันเหตุ การก่ออาชญากรรม และการรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคหรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนหรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค โดยได้กำหนดจุดตรวจทั่วประเทศ จำนวน 359 จุด       ใช้กำลังตำรวจ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น รวมกำลังพลกว่า 3,000.นาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มอบแนวทางในการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อควบคุมให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่ไม่เดินทางข้ามจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ควบคุมบุคคลกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่ รวมถึงควบคุมการแพร่กระจายภายในเขตจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีประชาชนรวมตัวกันหนาแน่น เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต สวนสาธารณะ หรือ สถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น โดยในการปฏิบัติได้เน้นย้ำการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ใช้กิริยาวาจาสุภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจคัดกรองให้ประชาชนทราบ บันทึกภาพผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตลอดเวลา โดยให้กระทบกับการจราจรให้น้อยที่สุด

พล.ต.ท. ปิยะ ยังได้ฝากประชาสัมพันธ์ ไปยังพี่น้องประชาชน ดังนี้ 1.ประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทาง ให้อยู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป เด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต

2.งดเว้น การเดินทางข้ามเขตจังหวัด หากจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เช่น พกบัตรประจำตัวประชาชน ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ติดตั้งแอพพลิเคชั่นติดตามตัว การเดินทางให้เว้นระยะห่างในการนั่งหรือยืน ทั้งนี้หากตรวจพบว่าเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงหรือมีไข้จะต้องถูกกักตัว

3.ห้าม เข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  ตามที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคประกาศ

4.ห้าม การกักตุนสินค้า ยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หรือสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน

5.ห้าม การชุมนุม ทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน หรือยุงยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

6.ห้าม Fake News หรือการเสนอข่าวทำแพร่ข่าวปลอม ที่เกี่ยวกับไวรัสโควิด – 19

7.การจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม ยังคงจัดได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด

ทั้งนี้หากฝ่าฝืน มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือ พ.ร.บ.ราคาสินค้าและบริการ อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ด้วย

หากประชาชนพบเบาะแสการกระทำผิดดังกล่าวต่างๆ สามารถแจ้งมายัง สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 191,1599 สายด่วน สคบ. หมายเลข 1166 และกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หมายเลข 021422555 หรือผ่านทาง แอปพลิเคชั่น Police I lert U ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยถึงภารกิจของ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่าในช่วงเช้าของวันนี้ (26 มี.ค.63)​ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมของจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 บริเวณ จุดตรวจแยกใต้ด่วนมหานคร ถนนสุวินทวงศ์ขาเข้า ในพื้นที่รับผิดชอบของ สน.ลำผักชี พร้อมได้นำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ล้างมือ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังได้พูดคุยและให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านด้วยว่า ป้ายที่จะตรวจกลางคืนและป้ายข้อความก่อนที่จะเข้าด่านให้เขียนว่า “ด่านโควิด-19″ป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนและให้ความร่วมมือในการตรวจตามขั้นตอนด้วย