นายพรสนอง ตู้จินดา (ซ้าย) ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ และนายสยาม ประสิทธิศิริกุล (ขวา) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best Corporate Bank – Thailand 2019 และ Best SME Bank – Thailand 2019 จากงาน International Finance Awards 2019 ซึ่งจัดโดย International Finance นิตยสารด้านการเงินชั้นนำระดับโลก รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพที่โดดเด่นของกรุงศรีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแบบครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความเติบโตให้กับลูกค้าธุรกิจและผู้ประกอบการ SME ตลอดจนบทบาทสำคัญของกรุงศรีในฐานะสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) ที่ร่วมขับเคลื่อนความเติบโตของภาคเศรษฐกิจไทย