ร.อ.ธรรมนัส​ พรหมเผ่า​ รมช.เกษตร​และ​สหกรณ์​ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว​ว่า​ ตามที่ปรากฏข่าวเรื่องนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ครอบครองที่ดินตั้งอยู่หมู่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประกอบธุรกิจเป็นฟาร์มไก่ชื่อ “เขาสนฟาร์ม” นั้น สปก. ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

(1) ที่ดินบริเวณดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเมื่อปี พ.ศ.2554

(2) นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ครอบครองเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 การครอบครองดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการตราพระราชกฤษฎีกาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงไม่เป็นความผิดฐานบุกรุกที่ดิน สปก.

(3) อำนาจหน้าที่ของ สปก. คือการรวบรวมที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปเพื่อนำมาจัดให้กับเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อนางสาวปารีณา​ ไกรคุปต์ ได้ส่งมอบที่ดินคืนให้กับ สปก. ตามที่เป็นข่าวแล้ว การดำเนินการในส่วนของ สปก. จึงสิ้นสุดลง

(4) แม้การครอบครองที่ดินของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ จะไม่เป็นความผิดพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 แต่อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่น เช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ และ พรบ.ป่าไม้ แต่กฎหมายดังกล่าวมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ สปก. แต่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมที่ดินและกรมป่าไม้ซึ่งจะต้องไปร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น การที่ สปก. มิได้ดำเนินคดีอาญากับนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ จึงมิได้เป็นการช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหากแต่เนื่องจาก สปก. ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย