พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. แถลงผลงาน ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แก้ไขปัญหาเยาวชนรวมกลุ่มกันแข่งขันรถจักรยานยนต์ ในทางซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ผู้ใช้รถในทาง และพักอาศัยตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง คสช.ได้มีคำสั่งที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและคำสั่ง คสช ที่ 46/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ จึงได้บูรณาการกำลังกับกองบังคับการตำรวจจราจร, บก.น. 1 – 9, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ดำเนินการตามนโยบายมาโดยตลอดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยผลการปฏิบัติที่ผ่านมา สามารถจับกุมเยาวชนผู้กระทำความผิดได้กว่า 1,000 คน และสามารถยึดรถของกลางได้กว่า 1,000 คัน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการจับกุม กวดขัน การแข่งรถในทางบริเวณพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ซึ่งผลจากการจับกุมดังกล่าว ได้ตรวจยึดรถต้องสงสัย จำนวน 79 คัน ควบคุมเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และประพฤติตนไม่สมควร ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.22/2558 และ 46/2558 จำนวน 53 ราย และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และยั่งยืนครบถ้วนในทุกมิติ กองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ โดย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จึงได้จัดโครงการอบรมเยาวชนและผู้ปกครองของเยาวชนรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง ในวันนี้ (14 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น.) โดยเชิญเยาวชน 64 รายผู้ใหญ่ 25 ราย และผู้ปกครอง 30 ราย รวมทั้งสิ้น 119 ราย เพื่อให้ทราบและรับรู้ถึงนโยบายของรัฐบาล และแนวทาง ป้องกันไม่ให้เยาวชน เข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวอีก

ซึ่งในการประชุมอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมการขนส่งทางบก มาร่วมให้ความให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ซึ่งในดำเนินการอบรมเยาวชนและผู้ปกครองของเยาวชนที่รวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์
ในทาง จำนวน 17 ครั้ง โดยในการอบรมครั้งที่ 18 (14 กุมภาพันธ์ 2561) นี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 119 ราย
มีการดำเนินกวดขันจับกุมรถแข่งในทาง มาแล้ว จำนวน 23 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้
1. ตรวจยึดรถไว้เพื่อตรวจสอบกว่า 1,200 คัน
​2. จับกุมเยาวชนประพฤติตนไม่สมควร 550 ราย
​3. จับกุมตาม พรบ. จราจร 813 ราย
​4. จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด 48 ราย