ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เปิดเผยว่า การประชุมสนช.ในวันพรุ่งนี้ (15 ก.พ.) จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วม 3 ฝ่าย ระหว่าง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และสนช. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และร่างพ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. ตามที่กรธ. และกกต.ได้เสนอประเด็นโต้แย้งร่างกฎหมายดังกล่าว ที่สนช.ได้มีการแก้ไข โดยทั้งนี้ 3 ฝ่ายจะมีเวลาพิจารณาให้เสร็จ และเสนอกลับมายังสนช.ภายใน 15 วัน โดยนายสุรชัย ยืนยันว่า จะไม่มีการคว่ำร่าง พ.ร.ป. ทั้งสองฉบับ และคิดว่ากมธ.ร่วม จะทำงานโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก เพื่อให้มีกติกาการเลือกตั้งส.ส.และการคัดเลือกส.ว.ที่สุจริตและเป็นธรรม จึงไม่อยากให้แต่ละฝ่ายวิตกกังวลเรื่องการคว่ำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

นายสุรชัย กล่าวต่อว่า การปรับแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าว จะทำได้แค่เฉพาะในส่วนที่ กรธ. และกกต .เสนอโต้แย้งเท่านั้น ซึ่งสุดท้ายแล้ว จะเป็นหน้าที่ของสนช. ลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ “การลงมติของสนช. จะไม่ได้ลงมติทีละประเด็น แต่จะลงมติว่าจะเห็นชอบกับรายงานของกมธ.ร่วม ที่พิจารณาร่างกฎหมายในแต่ละฉบับหรือไม่ โดยลงมติฉบับละหนึ่งครั้งเท่านั้น หากสนช.มีมติเสียงข้างมากไม่เห็นชอบ โดยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จะมีผลให้ร่างกฎหมายตกไปทันที” นายสุรชัย กล่าว