พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงศ์สมาน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ปฎิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (รองผบช.ภ.3 / รปท.ผบช.ภ.3) มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติด่วนที่สุด เลขที่ 0018.135/173 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62 ถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีษะเกษ,สุรินทร์,บุรีรัมย์ และนครราชสีมา ระบุ ด้วยในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการตรวจยึดอาวุธสงครามจำนวนมาก ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 ประกอบกับระหว่างวันที่ 20-23 มิ.ย.62 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการนำอาวุธสงครามมาใช้ก่อความไม่สงบและติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ จึงให้ตำรวจภูธรทั้ง 4 จังหวัด ดำเนินการตั้งจุดตรวจความมันคง ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 5 จุด ประกอบด้วย แยกถนนหัก,แยกประโคนชัย,ตู้ยามบ้านกรวด,แยกละหานทรายโนนดินแดงและตู้ยามหนองเสม็ด และจังหวัดนครราชสีมา 6 จุด ประกอบด้วย บ้านด่านทองหลาง,แยกปักธงชัย(อวยชัย)หน้าค่ายทหารพรานที่26,แยกกุดม่วง,ด่านยาเสพติดสีคิ้ว,จุดบริการทางกลางดง ถนนมิตรภาพ รวมทั้งหมด 11 จุด ให้เริ่มปฎิบัติตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.เป็นต้นไป ตลอด24 ชม.ส่วนจุดตรวจที่อยู่ในเส้นทางหรือใกล้แนวชายแดน ให้ประสาน ตำรวจตระเวนชานแดนในพื้นที่เข้าร่วม พร้อมจัดชุด EOD เข้าร่วม โดยให้รายงานผลการปฎิบัติให้ทราบในวันที่ 13 มิ.ย.นี้