ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 296/2562 เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ใจความว่า ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 292/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 อนุญาตให้พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2(ผบช.ภ.2) ลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป นั้น

 

“เพื่อให้การปฎิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จึงให้พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาการแทน ผบช.ภ.2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”คำสั่งดังกล่าว ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือ บิ๊กปั๊ด เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ(นรต.) รุ่น 36 เพื่อนร่วมรุ่น พล.ต.อ.จักรทิพย์ และพล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผบ.ตร. เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผบก.น.6 รองผบช.น. ผบช.ส. และ ผบช.ภ.1 ตามลำดับ