นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี เปิดเผยถึงความสำคัญของ TMB Supply Chain Financing จากการวิเคราะห์สถานการณ์โดยรวม แล้วพบว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นแบบกระจุกตัวและการเติบโตต่อเนื่องมาจากธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งวันนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ของไทยมีเพียง 6,662 บริษัท คิดเป็นประมาณที่ 58% ของสัดส่วนรายได้ต่อ GDP ในประเทศ ในขณะที่ เอสเอ็มอี มีจำนวนผู้ประกอบการมากถึง 3 ล้านราย จ้างงานสูงถึง 82% ของการจ้างงานในประเทศ แต่ทำรายได้เพียง 42% ปัญหาหลักๆเป็นเพราะเอสเอ็มอียังคงประสบปัญหาการขาดแคลนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการบริหารจัดการที่ดีและเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่
การให้บริการลูกค้าของทีเอ็มบีที่เป็นหัวใจสำคัญอีกอันหนึ่งคือ การพัฒนาบริการ TMB Supply Chain Financing พร้อม Total Solution ครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจของทีเอ็มบีทุกขนาดสามารถเติบโตไปพร้อมๆกันได้ คือ การสนับสนุนเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับซัพพลายเออร์หรือดีลเลอร์ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ลดข้อจำกัดเรื่องการขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยการใช้เพียงบุคคลค้ำประกันเท่านั้นและได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เพื่อทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้ไปพัฒนาธุรกิจเพื่อให้มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอุปโภค บริโภค วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศต่างให้ความสนใจนำ TMB Supply Chain Solution ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งซัพพลายเชน อาทิ บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศอย่าง บุญรอดบริวเวอรี่ ปตท. และเอชซีจี นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงที่เปิดใจรับระบบ
TMB Supply Chain Solution สามารถต่อยอดและพัฒนาดิจิทัลโซลูชันร่วมกันเพื่อเสริมกับเรื่องการให้แหล่งเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาเดินหน้าให้บรรลุเป้าหมาย จากแพลตฟอร์มใหม่ที่ตรงใจตอบโจทย์ผู้ใช้งานเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย รวมผู้ซื้อและผู้ขายไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกันทำให้ลูกค้าธุรกิจและคู่ค้าสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น มาในรูปแบบของทั้งแว็บไซต์และมือถือช่วยให้ผู้ซื้อสามารถสร้างใบสั่งซื้อและผู้ขายสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ส่งหากันผ่านทางแพลตฟอร์มนี้ได้ทันที นอกจากนี้ผู้ซื้อยังสามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี หรือ OD มาขายลดใบแจ้งหนี้ได้อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบและดูรายงานทางการเงินได้แบบเรียลไทม์ผ่านแพบตฟอร์มนี้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้การใช้สินเชื่อซัพพลายเชนเป็นเรื่องง่ายและทำได้ในมือถือของคุณ
“กว่า 10 ปี ที่ทีเอ็มบีให้ความสำคัญกับเรื่องของ Supply Chain Financing พัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับซัพพลายเชนจนเป็นโซลูชั่นแบบดิจิทัลที่สร้างความแตกต่างและสร้างการเจริญเติบโตให้กับลูกค้าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือซัพพลายเออร์ ดีเลอร์ของคู่ค้า ซึ่งก็คือธุรกิจขนาดกลางและเล็กก็จะพัฒนาต่อยอดไปอีก ปัจจุบันลูกค้าที่เลือกใช้บริการ TMB Supply Chain Solution ได้แก่ ธุรกิจรายใหญ่ร่วม 100 ราย และธรุกิจที่อยู่ในเครือข่ายอีกกว่า 1,500 ราย” นายเสนธิป กล่าว
ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าเพื่อเดินหน้าและตอกย้ำแนวคิดลูกค้าทีเอ็มบีต้องได้มากกว่า (Get MORE with TMB) ด้วยการสร้างสรรค์และพัฒนาให้ ทีเอ็มบี ซัพพลายเชน โซลูชัน มากว่า 10 ปี โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเสริม โดยการเชื่อมต่อดิจิทัลโซลูชันกับพาร์ทเนอร์ต่างๆเพื่อให้สามารถเชื่อมการชำระเงินและการส่งต่อข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกได้อย่างครบวงจร ตอบสนองแนวทางการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจของลูกค้าและเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย