ดารานักแสดงชื่อดัง​ ไทด์​ เอกพัน บรรลือฤทธิ์ หัวหน้า อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ กับ เด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่​ 5-6 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งการให้ ความงาม ของจิตอาสา มีจิตที่เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น สร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคการจนาภิเษก ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ