นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวในการเสวนาหัวข้อ “โอกาสของกัญชาไทยมิติเศรษฐกิจและการแพทย์” ว่า การแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เพื่อให้กัญชาสามารถปลูกได้เสรี และหลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบ ยังมีข้อจำกัดเอื้อให้บริษัทที่มีความพร้อม แต่ประเทศไทยมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องกัญชา จึงควรเปิดกว้างให้เข้าถึงกัญชาได้อย่างแท้จริง พรรคจึงไม่เห็นด้วยเรื่องสิทธิบัตรกัญชา และได้เตรียมยื่นคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรกัญชาและสารสกัดจากกัญชา หากไม่ดำเนินการใน 7 วันก็จะดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

นายศักดิ์สยามกล่าวอีกว่า พรรคได้ร่างกฎหมายแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ เสร็จแล้ว มีสาระสำคัญคือให้มีการปลูกกัญชาได้เสรี หากพรรคได้เป็นแกนนำรัฐบาล ก็จะผลักดันกฎหมายดังกล่าว หรือหากไม่ได้เป็นแกนนำ หากพรรคไหนจะชวนพรรคภูมิใจไทยร่วมรัฐบาล ก็ต้องรับนโยบายดังกล่าว ถ้าไม่รับเราก็ไม่ร่วม