นายชัชวาลย์ คงอุดม หัวหน้า พรรคพลังท้องถิ่นไท พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง รองหัวหน้าพรรค ที่ดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดประชุมเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ของพรรค ใน 20 จังหวัดภาคอีสาน ทั้งหมด 116 เขตเลือกตั้ง ซึ่งมีว่าที่ผู้สมัคร สส.และสมาชิกพรรคในเขตภาคอีสานเข้าร่วมมากกว่า 500 คน ที่โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โดยนายชัชวาลย์ได้ประกาศเปิดตัวผู้สมัครสส. พร้อมกล่าวถึงนโยบายที่พรรคจะผลักดันนโยบายที่ดินของรัฐ 1 ล้านไร่ เพื่อให้รัฐบาลร่วมกับชุมชนจัดทำโครงการเพาะปลูกกัญชา และกระท่อม เพื่อผลิตเป็นอาหารปลอดภัยและสมุนไพร และจัดตั้งบริษัทตำบลฯ ซึ่งนโยบายนี้จะสามารถสร้างรายได้ และส่งผลให้คนไทยมีอาหารและสมุนไพรปลอดภัยบริโภค พร้อมขยายผลสู่อาหารไทยไปทั่วโลก ที่สำคัญนโยบายนี้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงระดับชุมชน และเชื่อว่าจะสามารถนำคนอีสานกลับบ้านเกิดได้ภายใน 3 ปี จะมีคนอีสานได้กลับบ้านไม่น้อยกว่า 500,000 คน

ด้านนายเกรียงไกรเปิดเผยว่า พรรคมีแนวทางชัดเจนที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพราะการแก้ไขปัญหาความยากจน ในอดีตที่ผ่านมา เป็นเพียงการ “ให้” ไม่เน้นการสร้างรายได้อย่างจริงจัง และเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ “ไม่หายจน” โดยพรรคจะผลักดันความพร้อมตั้งแต่ระบบการเพาะปลูก การประกันสินค้า การแปรรูป การตลาด และการเพิ่มกำลังซื้อสินค้าจากชุมชน โดยให้องค์กรท้องถิ่น 7,852 แห่ง ที่จะทำหน้าที่กระจายสินค้าร่วมกับศูนย์ธุรกิจชุมชน รวมถึงการจ้างแรงงานในท้องถิ่นแหล่งละ 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากทำอย่างนี้จะเกิดกำลังซื้อสินค้าชุมชนไม่น้อยกว่า 220,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมั่นใจอนาคตไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในส่วนของการเลือกตั้งครั้งนี้ นายชัชวาลย์ระบุว่า พรรคพลังท้องถิ่นไท คาดว่าจะได้ 2 ล้านคะแนนเสียง ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นทางพรรคจะสามารถคว้าเก้าอี้ สส. ทั่วประเทศมากกว่า 20 คน