ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ผู้จัดตั้ง พรรคสร้างชาติ นำโดย ดร.รัตนาภรณ์ ธรรมโกศล หัวหน้าพรรคฯ พร้อมด้วย​ หม่อมหลวง กรกสิวัฒน์ เกษมศรี เลขาธิการพรรคฯ และรองหัวหน้าพรรคฯ อาทิเช่น พลเอก​ ปกิตน์ สันตินิยม,เรือตรี ภูวิช จงชาณสิทโธ ฯลฯ ได้จัดงานแถลงข่าว การจัดตั้งพรรคสร้างชาติ​ ต่อสื่อมวลชนและประชาชน

ดร.รัตนาภรณ์ ธรรมโกศล​ ได้แถลงคำประกาศคณะผู้ก่อตั้งพรรคสร้างชาติ ว่า พรรคสร้างชาติเกิดจากกลุ่มคนธรรมดาตัวเล็กๆ ที่สั่งสมประสบการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มาร่วมกันสร้างพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน อันเป็นเครื่องมือในการสร้างครอบครัวไทยที่อบอุ่น อยู่ดีกินดีมีสุข สร้างสังคมที่เข้มแข็ง ปลอดภัย และชอบธรรม สร้างชาติไทยที่สงบมั่นคง ภายใต้พระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

พรรคสร้างชาติ

ในท่ามกลางชีวิตคนไทยวันนี้มีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอย่างยิ่ง ข้อเรียกร้องของชาวบ้านขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง นโยบายภาครัฐกลับให้ความสำคัญกับเจ้าสัวและนายทุนขนาดใหญ่ ขณะที่ประชาชนเรียกร้องในความเป็นธรรมใน​ราคาพลังงาน หรือราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่ได้ยินเสียง หรือไม่ใส่ใจที่จะดำเนินการ

การเลือกตั้ง ที่ลงเอยด้วยการรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยข้ออ้างการฉ้อฉลโกงกิน และคอรัปชั่นของรัฐบาลที่ผ่านมา รัฐธรรมนูญถูกฉีกเขียนแล้ว​ เขียนใหม่ จากกลุ่มเนติบริกรที่เป็นบุคคลเดิมๆ ขณะที่ปัญหาปากท้องของประชาชน กลับถูกแก้ไขด้วยนโยบายประชานิยม อันเป็นการล้างผลาญ งบประมาณแผ่นดินที่สร้างปัญหาฐานะทางการเงินของประเทศให้ตกต่ำ อันเป็นภาระต่อลูกหลานไทยในอนาคตอันใกล้

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสร้างชาติ ที่ประกอบด้วยคนไทยทุกอาชีพ ทุกเพศวัย ที่ได้เคยร่วมต่อสู้ในรูปแบบของการเมืองภาคประชาชน จึงพร้อมใจกันประชุมเพื่อจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ “พรรคสร้างชาติ” ณ จังหวัดนครราชสีมา และได้แจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการประกาศรับรอง ความเป็นพรรคการเมืองโดยสมบูรณ์เท่านั้น

โดยที่ประชุมผู้จัดตั้งพรรคสร้างชาติ ได้มีมติรับรองกรรมการบริหารพรรคชุดแรก 36 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลจากหลากหลายอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย เตรียมความพร้อมในการบริหารพรรคฯ ตามอุดมการณ์ และปรัชญาว่า “ผลประโยชน์คนไทยและประเทศไทยต้องมาก่อน” โดยไว้วางใจให้ ดร.รัตนาภรณ์ ธรรมโกศล เป็นหัวหน้าพรรคฯ และ หม่อมหลวง กรกสิวัฒน์ เกษมศรี เป็นเลขาธิการพรรคฯ

ดร.รัตนาภรณ์ ธรรมโกศล หัวหน้าพรรคสร้างชาติ สั่งสมประสบการณ์การเมืองมายาวนาน จากอดีตผู้นำนักศึกษาที่ถูกจับในคดี 6​ ตุลาคม 2519 โดยผ่านงานการเมืองมาหลายยุค​ หลายสมัย และหลายพรรคการเมือง ได้พบเห็นจุดอ่อนของพรรคการเมืองภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่มีการฉ้อฉลคอรัปชั่นอย่างมากมาย อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำลายความเข้มแข็งของสังคมไทย นักการเมืองที่ไม่ใส่ใจผลประโยชน์ของประชาชนคนในชาติอย่างแท้จริง มุ่งแสวงหาความมั่งมีใส่ตัว และกว่า 45 ปีที่ได้ฝึกฝนตนเองจึงพร้อมแล้วในการเป็นผู้นำพรรคฯ

หม่อมหลวง กรกสิวัฒน์ เกษมศรี เลขาธิการพรรคฯ ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการด้านพลังงานในวุฒิสภามาหลายสมัย ได้พบปัญหาความไม่เป็นธรรมในนโยบายพลังงานของชาติที่เอื้อต่อทุนใหญ่สูบความมั่งคั่งในทรัพยากรก๊าซและน้ำมันจากใต้ผืนแผ่นดินไทยไปสร้างความร่ำรวยให้กับคนกลุ่มเล็ก ๆ และทิ้งคนทั้งประเทศให้อยู่กับความยากจนต่อไป

จึงร่วมกับประชาชนในการจัดตั้ง “เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)” ขึ้น เพื่อเป็นปากเสียงของประชาชนในการเรียกร้องความเป็นธรรมด้านพลังงาน จากบทเรียนการต่อสู้ทำให้ตระหนักว่า ด้วยสองมือของประชาชนเองเท่านั้น ที่จะทำให้คนไทยได้รับประโยชน์ในทรัพยากรอย่างแท้จริง จึงตัดสินใจเข้าสู่การเมือง เพื่อผลักดันนโยบายพลังงาน นำทรัพยากรของแผ่นดินมาสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยและพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืนสืบไป

คณะกรรมการบริหารพรรคสร้างชาติ และท่านที่ปรึกษาพรรคฯ พร้อมแล้วที่จะทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมือง จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกภูมิภาค มาร่วมกันสร้างประเทศไทย ด้วยพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน แม้หนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความยากลำบาก แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจ เราจะเดินฝ่าฟันไปด้วยกันจนถึงจุดหมายที่ประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองของปวงชนชาวไทย