ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเนื่องในพิธีมงคลสมรสระหว่าง ปิยวัชร บุตร ดร.สามารถ-อุบลวรรณ ราชพลสิทธิ์ กับ วรัญญา บุตรี ธนา-วิฬารี ฉัตรตระกูลพงษ์ ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ เมื่อเร็วๆ นี้

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ