พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และคณะ ได้นั่งรถรางไปยังศูนย์เรียนรู้คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเยี่ยมชมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และตลาดวัฒนธรรม  หรือกาดซอกจ่า  พร้อมเยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม   การแสดงศิลปวัฒนธรรม  การจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมของชุมชนและสินค้า  OTOP  ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยตลอดทางนายกรัฐมนตรีได้เดินทักทายประชาชน และบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ที่เป็นเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อยอย่างเป็นกันเอง  ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ่อน้ำพุร้อนผาบ่อง

จากนั้น   นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช  เพื่อรับชม ฟังวิดีทัศน์การบรรยายสรุปการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านผาบ่อง พร้อมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ่อน้ำพุร้อนผาบ่อง ก่อนไปกราบนมัสการพระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่ฮ่องสอน เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร