ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะอดีตรองประธานอนุกรรมาธิการศึกษาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงข่าว เปิดไลน์ ออฟฟิเชียล ชื่อ “ชี้เป้า ปราบโกง” เพื่อรับแจ้งเบาะแสข้อมูลการทุจริตจากประชาชน ซึ่งขณะนี้กำลังตรวจสอบเกี่ยวกับการขายสินค้าแพงในสนามบินทั่วประเทศ โดยได้เปิดเผยข้อมูล และต้นเหตุของการขายอาหารแพงในสนามบินต่างๆ สืบเนื่องจาก ทอท. ปล่อยปละละเลยให้มีการทำผิดสัญญาของบริษัทเอกชน โดยปล่อยให้เรียกเก็บเงินกินเปล่า (แป๊ะเจี๊ยะ) เป็นการเรียกผลประโยชน์เป็นทอดๆ จากผู้ประกอบการรายย่อยที่มาเช่าพื้นที่ขายสินค้า และบริการในพื้นที่สนามบิน

“ขณะนี้มีประชาชนส่งข้อมูลมาให้เป็นจำนวนมากทุกๆวัน จึงขอเปิดเป็นไลน์ โดยจะตั้งชื่อเป็นไลน์ “ชี้เป้า ปราบโกง” โดยให้สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านมือถือสมาร์ทโฟน ให้ประชาชนสามารถส่งข้อมูลมาให้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจเร่งแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางใช้สนามบินนานาชาติในประเทศไทย” นายชาญชัย กล่าว

นายชาญชัย กล่าวต่อว่า ซึ่งไลน์ “เป้า ปราบโกง ”จะเปิดรับข้อมูลจากประชาชน ที่ต้องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่นในเรื่องต่างๆด้วย ซึ่งขณะนี้มีเครือข่ายภาคประชาชนเรือนหมื่นที่จะเข้าร่วมเป็นการตรวจสอบและร่วมป้องกัน ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นภาคประชาชน ตามมาตรา63 ของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน โดยใช้เครือข่ายของอดีตคณะอนุกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามฯ สปท. ที่มี พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป เป็นประธานมาทำหน้าที่ประธานกลุ่มเพื่อทำโครงการตรวจสอบการทุจริต คอร์รัปชั่น

“เราไม่หวังพึ่งรัฐบาล แต่หวังพึ่งพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศให้ร่วมส่งข้อมูล การทุจริตคอร์รัปชั่น และการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆ หรือ ความไม่ชอบมาพากลในโครงการต่างๆ ทุกเรื่องมาได้ ไม่เฉพาะเจาะจงแต่การทุจริตในสนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ดอนเมืองเท่านั้น ประชาชนสามารถรวมส่งข้อมูลให้ได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ ก็สามารถส่งข้อมูลมาให้ทีมงานได้ มาร่วมเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการปกบ้านป้องเมืองร่วมกัน ดังตัวอย่างที่ภาคประชาชนได้ส่งข้อมูลมาให้ผมใช้แถลงข่าวตรวจสอบในวันนี้” นายชาญชัย กล่าว