นายวีระ วุฒิคงศิริกูล (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM รับมอบรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น จากนายภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2018 โดยมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์(ที่ 1 จากขวา) ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคารและผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards ร่วมแสดงความยินดี