“ผมยืนยันอีกครั้งว่า พรรคเพื่อไทยยังเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนยังตั้งความหวังและไว้วางใจเราได้ เราได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ผ่านมาและเรียนยืนยันว่าสถานการณ์แค่นี้ ไม่ระคายหรือไม่อาจทำลายเราได้แม้แต่น้อย”

นายภูมิธรรม เวชยชัย

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย