นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เลขาธิการพรรคภราดรภาพ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคโดยมีมติให้ ร.อ.ดร.รชฏ พิสิฐบรรณกร อดีตส.ส.กรุงเทพมหานคร​ 2 สมัย และอดีตเลขาฯรัฐมนตรีหลายสมัยมาดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรค เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนในการบริหารจัดการภายในพรรคตลอดจนการเตรียมการสู้ศึกเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่กำลังจะมาถึง

ทางคณะกรรมการบริหารพรรคมีความเห็นตรงกันว่า “ร.อ.ดร.รชฏ” เป็นบุคคลที่มีความสามารถและเป็นขุมกำลังสำคัญของพรรค มีมุมมองที่สร้างสรรค์และประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารสูง ผ่านสนามการเลือกตั้งมาหลายสมัย เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่มาหลายแห่ง อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางผู้บริหารพรรคการเมืองต่างๆและกับทางกองทัพ เป็นอย่างดี

นายพันธ์ยศ กล่าวว่า พรรคภราดรภาพมีแนวความคิดแบบผสมผสาน ที่เน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ยุทธศาสตร์พรรคจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่ง”ร.อ.รชฏ”ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมและจะช่วยนำพาให้พรรคประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

ร.อ.ดร.รชฏ พิสิฐบรรณกร

ทางด้าน ”ร.อ.ดร.รชฏ” กล่าวว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากพรรคภราดรภาพ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค เพราะการจะนำพาประเทศให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามีความสมัครสมานสามัคคีตามเป้าหมายและอุดมการณ์ของพรรค ยุทธศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่ว่าจะเป็นนโยบายในด้านต่างๆของพรรค ในการการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นจะต้องมียุทธศาสตร์ที่ดี จึงจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้และการที่ตนได้ตัดสินใจเข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าทางพรรคมีแนวความคิดอุดมการณ์ที่ดีคือ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมและเป็นกลาง เนื่องจากเป็นหลักพื้นฐานในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ต่างๆได้เป็นอย่างดีตามความหมายของชื่อพรรคภราดรภาพ ผมเองได้รู้จักกับท่าน​ “หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล” หัวหน้าพรรคเป็นอย่างดีตั้งแต่เป็น ส.ส.สมัยแรก และท่านยังมีความรู้ความสามารถในหลายๆด้าน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และความต้องการอันดับแรกของประชาชน นอกจากนี้ตนได้ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์โดยดึงเอาอดีตส.ส. อดีตส.ว. และผู้ที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนผู้บริหารทองถิ่นอีกหลายท่าน เข้ามาร่วมงานอาทิ น.ท.รวยลาภ เอี่ยมทอง อดีตส.ส.กทม.พรรคไทยรักไทย ท่านพล.ร.อ.ชัย อดีต รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด น.ส.สุนิสา อดีตผู้สมัคร ส.ว.ร้อยเอ็ด นายอนุมัติ อดีตผู้สมัคร ส.ว.สตูล และอีกหลายๆท่าน มาร่วมอุดมการณ์และวางยุทธศาสตร์ในครั้งนี้เพื่อให้ได้ ผู้แทนทั้งในระบบบัญชีรายชื่อและระบบแบ่งเขต ไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง ตามเป้าหมายของพรรคที่ได้ตั้งไว้