ธนาคารธนชาต เพิ่มทางเลือกใหม่ในการออมเงิน ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ 17 เดือน ดอกเบี้ยสูง 1.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

นายคมชลัช พิถีพรหม ผู้อำนวยการอาวุโส พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากและผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ต้องการออมเงินให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี ธนาคารฯ จึงได้ออก ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ 17 เดือน ดอกเบี้ยสูง 1.85% ต่อปี เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสุดพิเศษของการฝากเงินให้งอกเงยที่ให้ดอกเบี้ยสูงและรวดเร็วทันใจทุกเดือน

ผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำพิเศษ 17 เดือน” ให้ดอกเบี้ยสูง 1.85% ต่อปี ให้ลูกค้าที่ต้องการออมเงิน โดยฝากเงินขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อรายการฝาก สูงสุดได้ไม่จำกัดวงเงิน สามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือนได้

ผู้สนใจเปิดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ธนาคารธนชาตทั่วประเทศ โทร. 1770 หรือ www.thanachartbank.co.th และ www.facebook.com/thanachartbank