วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “5G DISRUPTION ระลอก 2 IoT พลิกโฉมธุรกิจการเงิน” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 2 Money Expo Year-End 2018 ณ ห้อง Nile 1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “5G DISRUPTION ระลอก 2 IoT พลิกโฉมธุรกิจการเงิน” ขึ้นในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 2 Money Expo Year-End 2018 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Nile 1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในภาคการเงินและการลงทุน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนใน วงกว้าง เนื้อหาเน้นถึงเทคโนโลยี 5G และ IoT ที่เกี่ยวข้องกับวงการธนาคารและตลาดเงินตลาดทุนโดยเฉพาะ รวมทั้ง Future Skill ของคนในยุค 5G, เทคโนโลยี AI ในยุค 5G, Bank vs Fintech ในยุค 5G ฯลฯ เป็นต้น

งานสัมมนาพิเศษในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ขึ้นบรรยายพิเศษ ในช่วงแรก และในช่วงที่สองได้รับเกียรติจาก คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม ขึ้นเสวนาร่วมกับผู้บริหารจาก 3 ผู้ให้บริการเครือข่าย (โอเปอเรเตอร์) ได้แก่ คุณวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ดร.เอก จินดาพล ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร บมจ.โทเทิ่ล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) คุณภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจโมบายล์ ผู้บริหารจาก บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) พูดคุยถึงกฎกติกาและการปรับตัวของภาคธุรกิจธนาคาร ตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อรับมือกับเทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าฟัง สัมมนาฟรี! (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียนเข้าฟังได้ที่ : www. http://www.moneyandbanking.co.th (รับจำนวนจำกัด)

5G DISRUPTION