นายสายัณห์​ อินทรภักดิ์ หัวหน้าพรรค​คลองไทย​ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด​ตรัง​ พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ และคณะเจ้าหน้าที่พรรคคลองไทย​ ได้จัดให้มีการประชุม​ สมาชิกและผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​ ภาคกลาง และ กรุงเทพมหานคร​ ขึ้นในวันพฤหัสบ​ดี​ที่​ 15​ พ.ย.61​ นี้​ ที่​ พุทธวิชชาลัย​ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร​ โดยชูสโลแกนของพรรคว่า​ “แก้ปัญหาประเทศไทยด้วยโครงการคลองไทย”

นายสายัณห์​ อินทรภักดิ์