เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง โดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีต ผบช.น,สมาคมนักข่าวปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียว,เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนปทุมวิไล และชมรมจักรยานสามวัยบางเดื่อปทุมธานี ร่วมกันจัดโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ประจำปี 2561 ได้นำคณะนักเรียนจำนวน 3,500 คน เข้า เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti corruption Museum สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. จนถึงวันนี้ มีนักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้วจำนวนกว่า 1,000 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกงมีนักเรียนเรียนเยาวชนจากจังหวัดปทุมธานี ยังได้เดินทางร่วมโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง เป็นการปลูกฝังค่านิยมใหม่ เกิดจิตสำนึกและคุณค่าของความดีให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง

ดร.ศุภมนต์ เมืองคล้าย ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนปทุมวิไล โครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มจิตอาสาประกอบด้วย 1.สมาคมนักข่าวปทุมธานี 2.มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 3.มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง 4.เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนปทุมธมวิไล และ 5.ชมรมจักรยานสามวัยบางเดื่อปทุมธานี ประชุมลงมติเลือก พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีตผบช.น. เป็นต้นแบบต้านโกง

โครงการดังกล่าวนี้ นำเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนมาทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมในจังหวัดปทุมธานี สังกัด สพม. เขต 4 ปทุมธานี จำนวน 3,500 คน จาก 21 โรงเรียน ตลอดทั้งเดือน แบ่งเป็น 35 รอบ รอบละ 100 คน เพื่อชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ซึ่งเป็นสถานที่นำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริง มีสื่อ อุปกรณ์ พร้อมมีวิทยากรที่ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโดยตรงถือว่าเป็นประโยชน์มากๆ นำไปสู่การพัฒนาเยาวชนได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องในสังคมปัจจุบัน

ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจาก 5 กลุ่มจิตอาสาได้คัดเลือกตนเองมาเป็นบุคคลต้นแบบต้านโกงจังหวัดปทุมธานี ตนขอขอบคุณที่ให้ความเชื่อถือตน อีกทั้ง 5 กลุ่มมีเจตนาที่ดีต่อเด็กและเยาวชนรวมถึงบ้านเมือง และประเทศชาติ เพราะเด็กๆ เป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ ตนจึงรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาโครงการดังกล่าว เนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นหลายอย่าง แม้แต่เงินช่วยเหลือคนจน ยังมีการทุจริต และผู้ที่เปิดเผยเรื่องโกงก็มาจากเยาวชน หากเราไม่มีการเริ่มต้นในการต่อต้านการโกง เพื่อให้จังหวัดปทุมธานีเกิดความเจริญก้าวหน้า โดยสร้างผู้นำจากเยาวชน เริ่มที่จังหวัดปทุมธานี เมื่อริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมามีหลายสถาบันทุกฝ่ายมีความเห็นด้วย และอยากเห็นโครงการนี้เกิดขึ้น และไม่ใช่ว่าแค่เปิดโครงการและหายไป เมื่อเริ่มแล้วจะต้องมีการดำเนินการแบบมีรูปธรรม และพานักเรียนเยาวชนไปดูพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ซึ่งเป็นหน่วยงานของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เชื่อว่าตัวแทนนักเรียนที่ไปทัศนศึกษาครั้งนี้ จะกลับมาเป็นต้นแบบต้านโกงที่มีคุณภาพ เป็นนักเรียนที่ดีของพ่อแม่และคุณครู และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศชาติต่อไป

นายพงศกานต์ ตรีชินะพงศ์ อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนธัญรัตน์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้ชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง พบว่าภายในพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคดีทุจริตและวิธีการโกงไว้ภายในพิพิธภัณฑ์นี้ทั้งหมดเลย ทำให้รู้ว่าประเทศไทยเรามีการโกงเกิดขึ้นที่หลากหลายอย่างภายในชีวิตประจำวันของเราที่หลายๆ คนเคยพบเจอ คือ การลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ จนถึงแอบขโมยเงินพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือแม้แต่การรีบไถเงิน ซึ่งเมื่อพบเจอเรื่องราวเกี่ยวกับการโกงทำเราต้องตระหนักถึงผลเสีย รวมถึงต้องบอกกล่าวให้หยุดการกระทำเพื่อเป็นการต้านโกง

ส่วน นายนฤนาท ผ่องศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญรัตน์ กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันจากข่าวที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการโกงมีมาก จึงทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาก ซึ่งคนๆ เพียงคนเดียวก็คงจะไปต่อต้านไม่ได้ ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเยาวชนทซึ่งโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ตนเองมีความยินดี และเราจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติของเราปราศจากการโกง เพื่อประเทศของเราจะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นกว่านี้ และไม่ใช่แค่จังหวัดปทุมธานีเพียงจังหวัดเดียวที่ต้านโกง หากทุกจังหวัดของประเทศลุกขึ้นมาต้านการโกงได้ เพื่อให้เมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป