เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ครั้งที่ 11/2561 ในวันนี้ (เวลา10.00.น. วันที่ 12 พฤศจิกายน )ที่ห้องศรียานนท์ ตร.

ทั้งนี้มีวาระสำคัญที่จะพิจารณาคือ กำหนดตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่บริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ของตร.และตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นตำแหน่งเฉพาะตัว ยุบไป เมื่อผู้นั้นพ้นตำแหน่ง วาระกำหนดตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร. ทำหน้าที่ประสานรัฐสภา ศาล และอัยการ อย่างน้อย 3 ตำแหน่ง รวมกับตำแหน่ง ผบช.ประจำ ตร.ที่ขอเปิดใหม่รวมมากกว่า 10 ตำแหน่ง

นอกจากนี้มีวาระขออนุมัติเว้นหลักเกณฑ์แต่งตั้งในกองบังคับการถวายความปลอดภัยในปฏิบัติการพิเศษ (บก.ถปภ.) วิเคราะห์ กำหนดตำแหน่งในสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานงบประมาณและการเงิน และโรงพยาบาลตำรวจ รวมทั้งวาระพิจารณารับรองการนับระยะเวลาปฏิบัติงานเป็นทวีคูณของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ