พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.อรรถวิทย์ สายสืบ ปรท.รอง ผบก.น.1 เข้าร่วมเสวนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการเป็นหนี้นอกระบบ ในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน” ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ