พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค 4 เปิดเผยว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้น สงบขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยที่สื่อต่างๆ เป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการประสานกับสื่อ ในการร่วมกันแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างใกล้ชิด โดยสื่อจะนำนโยบายและการปฏิบัติงานไปประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยกันสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป ส่วนเหตุการณ์รุนแรง หรือไม่รุนแรงไม่ต้องมองดูที่สถิติ โดยส่วนตัวแล้วแนะนำให้มองที่ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่อย่างสงบสุข มีรอยยิ้มอย่างไร ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น กล่าวโดย พลโท ปิยวัฒน์