ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เปิดค่ายทหารให้การต้อนรับนาย กลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อทำการเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการ การเยี่ยมคำนับครั้งนี้ นายกลิน ที. เดวีส์ ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ที่มีมาอย่างยาวนานถึง 184 ปี ในฐานะพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐอเมริกา โดยทั้งสองกองทัพได้มีความร่วมมือทางทหารกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งในด้านการฝึกร่วม โดยเฉพาะการฝึก Cobra Gold ซึ่งเป็นการฝึกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค รวมถึงด้านการศึกษา การประชุมคณะทำงานหารือทางทหารระหว่างไทย – สหรัฐอเมริกา (THAI – TAC) การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การแลกเปลี่ยนการเยือนและความร่วมมือตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาและบริการต่างๆ

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณนายกลิน ที. เดวีส์ ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับ พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่านายกลิน ที. เดวีส์ จะเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการธำรงรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีที่มีมาช้านานและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป