พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งอะไร จะมาด้วยวิธีไหนก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นคนของประชาชน เช่นเดียวกับตัวเองจึงขอทำหน้าที่เพื่อประชาชน และต่อไปหากจะเลือกใครเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชน ขอให้เลือกและสนับสนุนคนที่มีเจตนารมย์ มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาติเป็นหลัก ส่วนกรณีกระแสข่าวนักการเมืองร่วมมือกันสะกัดนายกรัฐมนตรีคนนอก นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าสะกัดใคร ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายลูกที่บัญญัติไว้ ขออย่ากังวลจนเกินไป และอย่าทำให้ทุกอย่างที่ทำอยู่เสียเวลา เพราะการเมืองก็เป็นเรื่องของการเมือง