ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงประกาศมหาเถรสมาคม (มส.) ห้ามใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุม หรือสัมมนา หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบและความแตกแยกเกิดขึ้นในสังคม โดยสมเด็จพระสังฆราช ลงนามประกาศเมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา ว่า เป็นประกาศ มส. เพื่อแจ้งแก่วัดต่าง ๆ เนื่องจากวัดอยู่ในอำนาจปกครองและบังคับบัญชาของ มส. ซึ่งประกาศ มส. เรื่องห้ามหาเสียงในวัดมีมานานแล้ว

ส่วนในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง จะห้ามใช้วัดเป็นสถานที่หาเสียงด้วยหรือไม่นั้น  นายวิษณุ กล่าวว่า ตอนเลือกตั้งจะมีเรื่องนี้ออกมาชัดเจน ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะเรื่องห้ามหาเสียงในวัดมีมานานแล้ว พอเวลาผ่านไปจึงต้องออกมาประกาศมาเตือนกันครั้งหนึ่ง