นายนพดล ปัทมะ แกนนำพรรคเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่า ตนเห็นความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการที่จะปฏิรูปการศึกษาในบางเรื่อง และเข้าใจว่าเป็นงานยาก แต่ถ้าเอาจริงก็มีทางสำเร็จ แต่ถ้าดูตัวเลขงบประมาณด้านการศึกษาที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณโดยสังเขปประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณด้านการศึกษาอยู่ที่ 510,504.9 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 17 ของงบประจำปี 3 ล้านล้านบาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณด้านการศึกษาปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 523,569.4 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 17.2 ของงบทั้งหมดในปีนั้น โดยงบการศึกษาปี 62 ลดลงประมาณ 13,000 ล้านบาทเศษและถ้าดูในรายละเอียดจากเอกสารดังกล่าว งบด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาลดลง 2,000 กว่าล้านบาท ส่วนตัวเลขรายละเอียดหลังผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวานนี้ (30 ส.ค.) คงมีการปรับตัวเลขบ้าง

“ซึ่งถ้าหากหลังปรับแล้ว งบประมาณด้านการศึกษาปี 62 ยังต่ำกว่าปี 61 นั้นหมายความว่าอย่างไร ทำไมรัฐบาลไม่เพิ่มงบด้านนี้ ทั้งๆ ที่คุณภาพการศึกษามีปัญหามาก ไม่ว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามีปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนนับแสนเพราะยากจน ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กและในพื้นที่ห่างไกล การพัฒนาครู นอกจากนั้นแผนปฏิรูปการศึกษากำหนดให้กระทรวงศึกษาและอื่นๆ ต้องดำเนินการอย่างมากมายหลายเรื่อง รวมทั้งรัฐบาลจะตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ อีกด้วย แล้วจะเอางบประมาณที่ไหนมารองรับ” นายนพดล กล่าว

นายนพดล กว่าวด้วยว่า ตนจึงอยากให้รัฐบาลและกระทรวงได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าทำไมในเอกสารดังกล่าวท่านจัดงบด้านการศึกษาน้อยลง แล้วจะมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองทราบทิศทางการจัดการศึกษาก่อนการเลือกตั้ง ส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษา ช่วยรีบปลดล็อคจะได้นำเสนอแนวคิดให้ประชาชนได้พิจารณา