ป.ป.ส.มอบโล่ผู้มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

259

สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน เตรียมจัดงานมอบโล่ ผู้มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยถึงการเตรียมจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส. และมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า การจัดพิธีได้รับเกียรติจาก นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คณะกรรมการ ป.ป.ส.) เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 โดยมีคณะกรรมการ ป.ป.ส. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน ผู้แทนจาก สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) คณะเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทย (Foreign Anti – Narcotics and Crime Community of Thailand: FANC) ผู้ได้รับโล่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 31 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยในปี 2567 นี้ มีผู้ได้รับรางวัลเงินสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสินซึ่งเป็นผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จำนวน 5 ราย และผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จำนวน 150 ราย แบ่งเป็น

ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยม จำนวน 6 รายผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่น แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านการปราบปรามยาเสพติด ด้านการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และด้านการบริหารจัดการ จำนวน 130 ราย และผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 14 ราย

โดยในปีนี้ยังมีการมอบโล่ให้กับผู้มีชื่อเสียงที่สร้างแรงบันดาลใจ เป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด โดยมีผู้ได้รับโล่ คือ รถถัง จิตรเมืองนนท์ นักมวยไทยระดับแนวหน้าของโลก ที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทย นายภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าของเพจ “หมอแล็บแพนด้า” ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาให้ความรู้ด้านสุขภาพ และพิษภัยของยาเสพติด ในรูปแบบที่สนุกสนาน แต่สอดแทรกความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ขิม เบญญา สาวมากความสามารถ ที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงที่ช่วยเตือนถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงผู้จัดละคร ดวงใจเทวพรหม “ขวัญฤทัย” ที่เสนอเรื่องราว ช่วยสร้างความตื่่นตัวให้กับสังคม เพื่่อตระหนักในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ นี้ เพื่อยกย่องและเป็นการขอบคุณ ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากบุคคลและองค์กรจากหลายภาคส่วน และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2567)

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนรับชมการถ่ายทอดสด มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง เพจเฟสบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดhttps://www.facebook.com/ONCB.TH

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข่าวอาชญากรรม