ผบ.ทร. ในฐานะ รอง ผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัดภูเก็ต

6536

ผบ.ทร. ในฐานะ รอง ผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัดภูเก็ต ดูความพร้อมในการฝึกการปฏิบัติการร่วมกัน เน้นการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัย และการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

วันนี้ (10 มิถุนายน 2567) พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย ศรชล.จ.ภูเก็ต พร้อมเข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมของ ศรชล.จังหวัดทั้ง 22 จังหวัดพร้อมกัน ในโอกาส 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การซักซ้อมการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และภาคพลเรือนในพื้นที่ เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยทางทะเล การให้ความสำคัญกับการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และการแก้ปัญหายาเสพติดทางทะเล รวมถึงได้มีการหารือข้อราชการ ในการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ภูเก็ต

ทั้งนี้ รอง ผอ.ศรชล. ได้มอบนโยบายให้ ศรชล.จังหวัดต้องทำงานให้ประชาชนเชื่อใจให้ได้ ทำงานรวดเร็ว รวมถึงได้มอบแนวทางให้เน้นย้ำ การตรวจตรายาเสพติดทางทะเล ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งมีข้อเสนอในการจัดการฝึกระหว่างหน่วยภายใน ศรชล.ของแต่ละจังหวัด รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความชำนาญและมีความเข้าใจการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้ความพร้อมในการให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ในทันที

ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวว่า “การฝึกซ้อม ต้องซ้อมปีละหนึ่งครั้ง ในตอนนี้มีนโยบายว่าทุกจังหวัดต้องซ้อมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดของตนเอง อย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งครั้ง แล้วก็รวมการฝึกเป็นภาพรวมอีกหนึ่งครั้ง ต้องมีการสอนกำลังพลทุกนายให้ชำนาญ โดยในปีหน้าจะเริ่มโครงการนี้ เพื่อให้ทุกจังหวัดมรความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ประชาชนคนไทย สามารถทำทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้องกับทะเลได้อย่างสบายใจ โดยในวันนี้เราได้ทำการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 67 ของพื้นที่ ศรชล.ภาค3 การฝึกครั้งนี้โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตได้เห็นปัญหาข้อขัดข้องน้อยมาก เพราะทำการซักซ้อมมาหลายครั้งแล้ว ถือว่าเป็นจังหวัดต้นแบบของจังหวัดต่างๆ ให้นำมาเป็นตัวอย่าง โดยได้ทำการฝึกตรวจค้นและจับกุมเรือประมง ที่ขนวัตถุอันตราย ต้องขอดูเอกสารให้ครบ ว่านำวัตถุมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ถ้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถทำการจับกุมได้ทันทีและมีการฝึก ศรชล.ให้เข้าไปช่วยเหลือ เรือต่าง ๆ ฝึกแพทย์ฉุนเฉินช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อเกิดเหตุทางน้ำ อุบัติเหตุเรือท่องเที่ยว หรือมีนักท่องเที่ยวตกน้ำ สามารถทำการช่วยเหลือได้รวดเร็ว ขอให้ประชาชนที่มีภารกิจ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทะเล มั่นใจได้ว่า ศรชล.จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะดูแล พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างปลอดภัย ขอให้ท่านปฏิบัติภารกิจทางทะเลไปด้วยความสบายใจ”

สำหรับการเดินทางไปตรวจเยี่ยม พื้นที่ของผู้บัญชาการทหารเรือ /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการในพื้นที่ และรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการทำงานของหน่วยงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด โดย รอง ผอ.ศรชล. มีแผนเดินทางตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด ทุกพื้นที่ จนครบ 22 จังหวัด เพื่อให้การทำงานของ ศรชล.ในพื้นที่ต่างๆ ดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ศรชล. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายใต้การบังคับบัญชา ของนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศรชล. โดยมุ่งเน้นความมั่นคงทางทะเลแบบองค์รวม จึงมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานหลักของ ศรชล. 7 หน่วยงาน ในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล และให้ความคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำหรับผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ คือ การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในทะเล, การส่งกลับผู้เจ็บป่วยสายแพทย์ การบูรณาการหน่วยงานทางทะเลและหน่วยงานความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล, การทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง, การส่งเสริมการท่องเที่ยว, การสร้างความตระหนักรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อตอบสนองภารกิจในการจัดการแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐในการป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#ผบ.ทร.