อ่างฯ ลำน้ำชี แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง เมืองพญาแล

175

อ่างฯ ลำน้ำชี แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง เมืองพญาแล

กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง เร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 56 มุ่งสร้างแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภค-บริโภค และการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตให้พี่น้องชาวชัยภูมิ มีพื้นที่รับประโยชน์รวมกว่า 75,000 ไร่

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ เป็นหนึ่งในแผนงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในระยะยาว มีความจุประมาณ 70.21 ล้าน.ลบ.ม. มีผลงานคืบหน้ากว่า 56 % หากก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนสถานีสูบน้ำตามลำน้ำชีตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนในเขต จ.ชัยภูมิ จนถึงบรรจบลำน้ำพองในเขต จ.ขอนแก่น พื้นที่รับประโยชน์รวมกว่า 75,000 ไร่ ครอบคลุม 3 อำเภอ 6 ตำบล 63 หมู่บ้าน 7,556 ครัวเรือน ส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ตลอดจนการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ที่สำคัญจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

โดยในวันที่ 8-9 มิ.ย. นี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรฯ จะลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน พร้อมรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิด้วย.

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์