มติที่ประชุม กกต. ไม่เลื่อน เลือก สว.สั่งเดินหน้า 9 มิ.ย.นี้เหมือนเดิม

171

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. พร้อมด้วยกรรมการกกต. รวม 7 คน นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. ผู้บริหารสำนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต. ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระพรหม และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงาน กกต.ครบรอบ 26 ปี และก้าวสู่ปีที่ 27 โดยภารกิจที่สำนักงานกกต. ต้องดำเนินการ คือ การจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่แตกต่างไปจากเดิม สำนักงาน ฯ จึงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นกรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการเลือกสว.แก่ประชาชน หน่วยงาน เครือข่าย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และสื่อมวลชน เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาสำเร็จลุล่วงไปได้ โดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

จากนั้นนายอิทธิพร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย 4 มาตรา ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ. 2561 ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกส.ว.ทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 หรือไม่

โดยเบื้องต้น ทางสำนักงานฯ เสนอให้ กกต.ใช้อำนาจตามมาตรา 35 พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.2561 ประกาศเลื่อนการเลือก สว.ระดับอำเภอ กำหนดไว้ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายนนี้ ออกไปก่อน เพื่อรอความชัดเจนการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายจากศาลรัฐธรรมนูญ..ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

มีรายงานว่า ที่ประชุมมีมติไม่เลื่อนการเลือก สว. เวลา 13.30 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.จะเป็นคนนำแถลงผลประชุม กกต.และแถลงผลงาน กกต.เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #กกต