พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จว. รวมทั้ง หน่วยทหารพัฒนาภาค 5 และมณฑลทหารบกที่ 22 โดยย้ำส่วนราชการในพื้นที่ ให้บูรณาการระบบกล้องวงจรปิดร่วมกันโดย กอ.รมน.เป็นหน่วยงานหลัก และขอให้ประสานทำงานร่วมกับกองกำลังป้องกันชายแดนในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสินค้าการเกษตรที่ควบคุมและห้ามนำเข้า ซึ่งเป็นส่วนให้ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ พร้อมทั้งขอให้ร่วมกับฝ่ายปกครอง ดูแลสนับสนุนการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน โดยใช้กลไก “ประชารัฐ” เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการชุมชน พร้อมทั้งขอให้เตรียมความพร้อม ตอบสนองให้การช่วยเหลือและป้องกันภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยจากมรสุมในพื้นที่ให้ทันต่อเหตุการณ์

ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองอุบลราชธานี และสถานีตำรวจภูธร อำเภอวารินชำราบ โดยย้ำการปฏิบัติงานของตำรวจ ขอให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และริเริ่มงานเชิงรุกให้มากขึ้น เพื่อป้องกันและลดปัญหาอาชญกรรม รวมทั้งให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลชาวบ้านแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและบังคับใช้กฎหมายจริงจังกับนายทุนเถื่อนปล่อยกู้ในพื้นที่ โดยให้ จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันและปราบปรามหนี้นอกระบบ” ระดับภาคและจังหวัด บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง กอ.รมน.จว. ทหาร ตำรวจ อัยการ ศาลและปปง. ให้มีผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้ง ผบ.ตร.ช่วยดูแลปรับปรุงสถานีตำรวจทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาการบริการและระบบอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขันวินัยกำลังพลอยู่เสมอ โดยไม่ให้มีการเรียกรับส่วยหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาด

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ