ณ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการประกาศความชัดเจนในการเลือกตั้งว่า ทุกอย่างยังเป็นไปตามโรดแมปที่กำหนดไว้ ซึ่งตนก็จะพูดกับต่างประเทศเหมือนเดิม โดยต่างประเทศก็มีความเข้าใจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายลูก กฎหมายลูกเสร็จเมื่อไหร่ก็จะสามารถประกาศได้เมื่อนั้น และที่ผ่านมาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ร่างฯ ออกมาจากความคิดเห็นของ กรธ. ซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่เข้าไปยุ่งกับการทำงาน ต่างคนต่างทำหน้าที่ ไม่มีการก้าวก่ายหน้าที่ของกัน แต่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข จึงขอให้ประชาชนเข้าใจตามนี้ด้วย ส่วนการเตรียมส่งศาลรัฐธรรมตีความนั้น เป็นเรื่องของกระบวนการ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลรัฐธรรม