ณ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เสนอให้รัฐบาลเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำว่า หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ทราบดี เพราะเคยทำงานร่วมกับรัฐบาลมาก่อน ซึ่งท่านยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ขอให้ท่านเสนอผู้เชี่ยวชาญมาว่าเป็นใคร เพราะวันนี้รัฐบาลก็รวบรวมและรับฟังทุกความคิดเห็น ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญต้องเข้าใจบริบทของประเทศไทยว่าเป็นการเกษตรแบบไหน โดยรัฐบาลกำลังจะแก้ไขซึ่งปัญหาราคาสินค้าเกษตรเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไม่ง่าย รัฐบาลพยายามจะแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน