หลากหลายเรื่องราวน่าสนใจพอสมควร อย่างในเวทีการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นภาคประชาชน “ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล” อดีต รมว.คลัง ระบุว่า ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องหาทางออกให้พ้น “วงจรอุบาทว์” ที่เกี่ยวกับการคอรัปชั่นของนักการเมือง จนนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหาร !! และเมื่อเป็นรัฐประหารแล้ว ก็ยังมีการคอร์รัปชั่นแบบรัฐประหาร คือต้องการที่จะสืบทอดอำนาจ ซึ่งการคอร์รัปชั่นแบบนี้ จะต้องมีการป้องกันและปราบปราม และจะสำเร็จไม่ได้ หากไม่มีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม แถมบอกว่าภาคประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวนั้น…เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ !? และมีประสบการณ์และความสามารถมองเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรม “คอรัปเตอร์” มองว่าเรื่องนี้น่าสนใจ แต่จะมีความรู้ความสามารถจริงอย่างที่พูดหรือไม่นั้น โดยเฉพาะการมองเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรมนั้น เชื่อว่าสังคมและประชาชน คงมองออกว่ามั๊ยคร๊าบพี่น้อง !!

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ถือเป็นอีกเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและประชาชน “สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจงต่อที่ประชุม สนช.ว่าการแก้ไขกฎหมายนี้ เพื่อให้การคุ้มครองพระพุทธศาสนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม !? ขณะที่สมาชิก สนช.ต่างสนับสนุนรัฐบาลในการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายนี้ เนื่องจากที่ผ่านมามีการแสวงหาผลประโยชน์จากสงฆ์ จนทำให้พระพุทธศาสนากำลังประสบปัญหาในหลายด้าน จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและสนช. ที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น โดยเฉพาะปัญหาการไม่ยอมรับจากพุทธศาสนิกชน… จึงถือเป็นอีกเรื่องที่ต้องติดตามกัน !!

ส่วนเรื่องนี้น่าจะอยู่ในความสนใจของประชาชนเหมือนกัน สำหรับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 15/2561 ของสำนักงาน ปปง. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11ก.ค.2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ “ปราณี เก้าเอี้ยน” ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. แย้มว่าจะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ พระเครื่อง เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเรือประมง จำนวน 54 รายการ !? โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาด ครั้งที่ 15/2561 ที่น่าสนใจ อาทิเช่น 1.สร้อยคอลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ 224.9 กรัม ราคาเริ่มต้น 280,900 บาท 2.สร้อยข้อมือทอง ประดับพลอยแดงและเพชร น้ำหนักประมาณ 28.4 กรัม ราคาเริ่มต้น 35,000 บาท 3.กรอบพระทองคำ พร้อมพระปิดตา น้ำหนักรวมพระ 29.5 กรัม ราคาเริ่มต้น 8,200 บาท 4.โทรทัศน์สี ยี่ห้อแอลจี ขนาด 42 นิ้ว ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท 5.เรือรุ่งชนะ (RUNGCHANA) เลขทะเบียน 4600-02236ขนาด 170 ตันกรอส (พร้อมอุปกรณ์บนเรือ ไม่รวมวิทยุสื่อสาร) ราคาเริ่มต้น 5,760,000 บาท ผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลทรัพย์สิน สามารถตรวจสอบรายการที่สนใจในเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหมายเลขสายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ