ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.คงชีพ. ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อหารือร่วมกันแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่ลงทะเล ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณกว่า 45,000 ตัน/ปี ซึ่งกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศอย่างมาก

พล.อ.ประวิตร ได้ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพในการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล และกทม. รวมทั้งส่วนราชการและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและมีส่วนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดทางทะเลและชายฝั่งให้มากขึ้น ต่อปัญหาขยะที่ถูกทิ้งลงทะเล โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งมีจำนวนมากจัดอยู่ในลำดับต้นๆของโลก พร้อมกันนี้ ได้กำชับ ขอให้พิจารณาสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและรับผิดชอบร่วมกันต่อปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีทั้งกิจกรรมในระดับพื้นที่ชุมชนและการรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมกัน ขณะเดียวกัน ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องติดตามและกวดขันมาตรการทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิด ละเลย อย่างจริงจัง และให้พิจารณายกระดับปัญหาดังกล่าว ขยายความร่วมมือสู่ภูมิภาค ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอาเซียน ปี 62