เฝ้าระวังอาหารทะเลปนเปื้อนจากญี่ปุ่น !!

246

กรมประมง จับมือ อย. และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมผนึกกำลัง !! เฝ้าระวังสารกัมมันตรังสีตกค้างในอาหารทะเลที่นำเข้าจากญี่ปุ่น หนุนสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมง เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 ส.ค.66 ซึ่งเป็นวันแรกที่โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้เริ่มปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีตกค้างจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้าที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ทะเล ส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภค
ของไทยอาจยังมีความวิตกกังวลต่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารทะเลที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น นั้น ที่ผ่านมากรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ร่วมกันเฝ้าระวังพร้อมสุ่มตัวอย่างตรวจสอบสารกัมมันตรังสีที่อาจตกค้างในอาหารทะเลนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบ ณ ด่านนำเข้า และร้านอาหารญี่ปุ่นภายในประเทศอย่างเข้มงวด ภายใต้ภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน  ทั้งนี้กรมประมงได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจาก อย.ในการตรวจสอบสินค้าปลาและกุ้งแช่เย็น แช่แข็ง ส่วน อย. ทำการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำอื่น ๆ เช่น หมึก หอย และปู โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะเป็นหน่วยงานในการตรวจวิเคราะห์

สำหรับผลการดำเนินการในเดือน ก.ย.65 – ต.ค.66 กรมประมงและ อย. 
ได้สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์สารกัมมันตรังสี (ซีเซียม-134 (Cs-134) และซีเซียม-137 (Cs137)ทั้งสิ้น 135 ตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่สุ่มตรวจ ณ ด่านนำเข้า ทั้งทางท่าอากาศยานที่ขนส่งโดยเครื่องบิน และทางตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งทางเรือ จำนวน 105  ตัวอย่าง รวมถึงการสุ่มตรวจ ณ ร้านอาหารญี่ปุ่นภายในประเทศอีก 30 ตัวอย่าง ซึ่งสินค้าที่สุ่มตรวจเป็นสัตว์น้ำจำพวก ปลา กุ้ง หมึก หอย ปู และตัวอย่างอาหารแปรรูป ซึ่งผลการตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยของการบริโภคอาหารทะเลที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และเชื่อมั่นในการตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดของกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“ปัจจุบันกรมประมง อย. และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้กำหนดแผนการตรวจติดตามเฝ้าระวังสุ่มตัวอย่างอาหารทะเลนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มสุ่มเก็บตัวอย่างตั้งแต่ในช่วงเดือนต.ค. จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานภาครัฐได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมประมง : ศูนย์บริการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต โทรศัพท์ 0-2579-1878 และ 0-2579-3614-5”ดร.ถาวร กล่าว.

ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล
ข่าว