“ผอ.ศอ.ปส.ตร.”ชี้มียาบ้าไม่ว่ากี่เม็ดหากมีไว้เพื่อจำหน่ายมีความผิดตามกม.

5195

“ผอ.ศอ.ปส.ตร.” ชี้การครอบครองไม่ว่าจะ 1 เม็ดหรือ 2 เม็ด หรือ 5 เม็ดขึ้นไปหากการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีพฤติการณ์ที่มีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย ก็ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายอีกฐานหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่มีไว้เพื่อเสพ ชี้ เรื่องดังกล่าวเป็นเพียงประเด็นการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการที่มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาตามกระบวนการขั้นตอน ที่จะเสนอออกเป็นกฎกระทรวง

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร. ) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบช.(ปป.)และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.ตร.) เปิดเผยถึงกรณี ประเด็นการกำหนด 5 เม็ด หรือ 10 เม็ด นัันอยากนำเรียนเป็นข้อมูลดังอย่างนี้

(1)เรื่องดังกล่าวเป็นเพียงประเด็นการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการที่มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาตามกระบวนการขั้นตอน ที่จะเสนอเป็นกฎกระทรวงประกาศออกไป

(2)ในยุคสมัยของ ท่าน ผบ.ดำรงศักดิ์ ก็เคยแสดงความคิดเห็น ที่เห็นว่า ผู้มีไว้ในความครอบครองไม่เกิน 5 เม็ดคือ ผู้เสพ

(3)สำหรับความเห็นของตนนั้น- การพิจารณากำหนดปริมาณจำนวนยาเสพติดดังกล่าว ถ้ามีความชัดเจนอย่างไร ก็จะทำให้การทำงานของตำรวจ ไม่ต้องใช้ดุลยพินิจ

การครอบครองไม่ว่าจะ 1 เม็ดหรือ 2 เม็ด หรือ 5 เม็ดขึ้นไปหากการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีพฤติการณ์ที่มีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย ก็ถือเป็นการกระทำผิดกฏหมายอีกฐานหนึ่งซึ่งไม่ใช่มีไว้เพื่อเสพ

การสืบสวนปราบปรามจับกุมผู้ค้ารายย่อยที่ทำให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดไปสู่ชุมชนและทำให้เกิดผู้เสพมีอาการคลุ้มคลั่งหรือเป็นอาการทางจิตเวช ก็ไม่ควรกำหนดในปริมาณที่สูงเกินไป เพราะจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดและลักลอบจำหน่ายมากขึ้น

ผลการตรวจพบหรือจับกุมผู้เสพที่ผ่านมา ก็จะพบว่า มีไว้ในความครอบครองเพื่อเสพไม่เกิน 5 เม็ด “ผอ.ศอ.ปส.ตร.กล่าว”

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์