“พล.ต.อ.เอก” เปิดช่องสีกากีถูกย้ายนอกหน่วยไม่สมัครใจขอย้ายกลับที่เดิม

390

“พล.ต.อ.เอก” ก.ตร.ผู้ทรงฯโพสต์FB ผู้ที่ถูกย้ายออกนอกหน่วยโดยไม่สมัครใจ ให้ยื่นคำร้องเพื่อขอย้ายกลับหน่วยเดิมหรือหน่วยใกล้เคียงภูมิลำเนาฯโดยจะประชุมคณะทำงานในวันที่ 7 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2566 พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Aek Angsananont” ระบุว่า การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ วาระประจำปี ปกติกำหนดไว้ช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี ปีนี้ล่าช้ากว่าปกติเพราะรอการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและ ผบ.ตร.ท่านใหม่

ปีนี้แต่งตั้งระดับนายพล (พล.ต.ต.-พล.ต.อ.)เสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อ 26 ต.ค.2566 รอเสนอโปรดเกล้าฯตามกฎหมายต่อไป

การแต่งตั้งต่อไป เป็นการแต่งตั้งระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการ (พ.ต.ต.-พ.ต.อ.)ที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน พฤศจิกายน ซึ่งจะมีการแต่งตั้งสารวัตร สารวัตรใหญ่และผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจ ตำแหน่งสำคัญที่จะต้องปฎิบัติหน้าที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชน

อำนาจการแต่งตั้ง กองบัญชาการส่วนกลาง (บช.และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.) เป็นของ ผบ.ตร. ส่วนกองบัญชาการอื่นๆ (น.ภ.1-9 ก.สตม.สอท.ทท.ฯลฯ)เป็นของ ผบช.แต่ละกองบัญชาการ หลักเกณฑ์เป็นไปตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และข้อกำหนด ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2566

เช่น การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นให้พิจารณาแต่งตั้งได้เฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งภายในส่วนราชการนั้น การย้ายโดยต้องดำรง 2 ปีขึ้นไป เว้นแต่มีเหตุตามที่กำหนดไว้ ย้ายออกนอกหน่วยต้องเป็นไปโดยสมัครใจ ฯลฯ การแต่งตั้งครั้งนี้ หากผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องทุกข์ต่อ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.)ได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ทราบคำสั่งแต่งตั้ง

ก.พ.ค.ตร.จะต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องทุกข์ คำวินิจฉัยเป็นที่สุด หากไม่พอใจสามารถอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 90 วันนับแต่วันได้รับแจ้งผลการพิจารณาของ ก.พ.ค.ตร.

สำหรับเรื่องการย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้ามกองบัญชาการ ผมทราบว่าได้มีการตั้งกลุ่มไลน์ ” จับคู่ย้าย ” ขึ้นมาเมื่อก่อนการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2564

โดย พล.ต.ต.เจนกมล คำนวล ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและทำหน้าที่เป็น Admin บริหารและดูแลการใช้งานของกลุ่ม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

ด้วยไอเดียความคิดแก้ไขปัญหาที่ว่าในการแต่งตั้งที่ผ่านๆมา มีข้าราชการตำรวจจำนวนมากที่ประสงค์จะขอย้ายกลับภูมิลำเนา แต่ติดปัญหาตรงที่ไม่สามารถย้ายได้ เพราะว่าไม่มีคู่ย้ายสับเปลี่ยน ทำให้หน่วยที่เข้าตัวประสงค์จะย้ายไป ไม่สามารถจะรองรับได้และหน่วยต้นสังกัดก็ไม่พร้อมที่จะปล่อยตัว เนื่องจากจะกระทบต่อสถานภาพของกำลังพลซึ่งอยู่ในภาวะขลาดแคลนกันเกือบทุกหน่วย

ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์จะย้าย ได้เข้ามาโพสต์แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อหาผู้ที่ประสงค์จะย้ายตรงหน่วยกันได้จับคู่กัน โดยหากจับคู่กันได้ก็ไปทำบันทึกสมัครใจทั้งสองฝ่ายให้แต่และหน่วยพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป ทำให้ตำรวจจำนวนไม่น้อยได้รับประโยชน์ในการนี้เป็นอย่างมากที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาไปดูแลครอบครัว มีขวัญกำลังใจในการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงอีกด้วย ในการแต่งตั้ง 2 ปีที่ผ่านมา การจับคู่ย้ายก็มีความสำเร็จประมาณหนึ่ง เนื่องจากแต่เดิมไม่มีข้อกำหนดที่จะให้ผู้บังคับบัญชาหยิบยกคำขอดังกล่าวมาพิจารณาแต่อย่างใด ทำให้คำขอส่วนหนึ่งถูกละเลยไม่ได้มีการนำขึ้นมาพิจารณา

ก.ตร.ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ กำหนดไว้ในข้อกำหนด ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2566 ในข้อ 34 ละ ข้อ 43 ทำให้การจับคู่ย้าย และการขอย้ายกลับกรณีถูกย้ายโดยไม่สมัครใจชัดเจนยิ่งขึ้น

ตร.ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง พล.ต.อ.สราวุธ การพานิช รรท.รอง ผบ.ตร.(บร.)เป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อพิจารณากรณีผู้ที่ถูกย้ายออกนอกหน่วยโดยไม่สมัครใจ ยื่นคำร้องเพื่อขอย้ายกลับหน่วยเดิมหรือหน่วยใกล้เคียงภูมิลำเนาฯโดยจะประชุมคณะทำงานในวันที่ 7 พ.ย.2566

ล่าสุด พล.ต.ต.เจนกมล แจ้งว่าได้แบ่งกลุ่ม “ จับคู่ย้าย” ออกเป็น 5 กลุ่มตามระดับตำแหน่ง มีผู้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มเพื่อหาคู่ย้าย รวมแล้ว กว่า 8,600 คน โดยมีการโพสต์ข้อมูลเพื่อหาคู่จับย้ายกันเป็นจำนวนมาก และผู้ที่สามารถจับคู่กันได้ก็ได้จับมือกันไปยื่นคำขอรับการแต่งตั้งเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ทั้งที่หน่วยต้นสังกัดและที่สำนักงานกำลังพล

ขอความกรุณาผู้บังคับบัญชาได้โปรดให้ความสำคัญในการร้องขอโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับด้วยครับ เฟสบุค “พล.ต.อ.เอก ระบุ”

คลิกอ่านที่นี่

https://www.facebook.com/100027434257282/posts/pfbid02wUhG7j3FyzZAi4PVojws9mCLgywYi39BikAtZyCJAWYtJC5ztBpvSwwQeJ2M3q8vl/?mibextid=K8Wfd2