“วราวุธ”ชู“พม. หนึ่งเดียว”หนุนศักยภาพคน พม.ช่วยแก้ปัญหาประชาชนทั่วประเทศ

19952

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.) พร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวังสะพานขาว ชั้น 18 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting

นายวราวุธ กล่าวว่า ภารกิจของกระทรวง พม. แต่ละกรมสามารถเรียนรู้หน่วยงานของตนเองและหน่วยงานอื่น ต้องมีขอบเขตงานหรือความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่มากขึ้น ซึ่งตนเคยพูดเสมอว่าปัญหาของสังคมในวันนี้ เริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น การทำงานจะต้องมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งทำไมเราจะต้องมี “พม. หนึ่งเดียว” และจะไปถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดทั่วประเทศว่า เรามีตัวแทนการทำงานในลักษณะของกระทรวง พม. ซึ่ง พมจ. เปรียบเสมือนกระทรวง พม. ในจังหวัดนั้น และเรามี หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในทุกจังหวัดทั่วประเทศเช่นกัน เป็นเครื่องมือในการทำงานในจังหวัด ซึ่งปัญหา
มีหลากหลายที่เราจะต้องแก้ไขที่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราไม่ได้ทำงานเพียงคนเดียว โดย สป.พม. สามารถทำงานด้วยการดึงเอาทุกหน่วยงานที่เรามีมาทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหา นั่นเป็นความหมายของ “พม. หนึ่งเดียว” และเมื่อเราสามารถทำงานร่วมกันกับกรมอื่นๆ ในกระทรวง พม. เป็น “พม. หนึ่งเดียว” ได้แล้ว ย่อมจะสามารถทำให้การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือกระทรวงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า การทำงานของกระทรวง พม. มีความหลากหลายมาก ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระบบดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาขับเคลื่อนงาน วันนี้ กระทรวง พม. มีคนทำงานน้อยกว่าปริมาณงานของเรามี ทั้งนี้ การทำงานของตน คือ จะไม่ขอเพิ่มกำลังคน เพราะว่าศักยภาพของคนทำงานในกระทรวง พม. ล้วนมีศักยภาพทั้งนั้น แต่วันนี้ เราต้องนำศักยภาพที่เรามีอยู่มารวมกัน และนำมาแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งเราจะทำอย่างไรให้คนหนึ่งคนสามารถทำงานได้มากขึ้น จะใช้อุปกรณ์อะไรให้มากขึ้น เช่น ระบบ Blockchain ที่จะทำให้การใช้งบประมาณ มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งการทำงานในปัจจุบัน เราต้องคำนึงถึง ESG (Environment Social Governance) คือแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดังนั้น การทำงานของกระทรวง พม. ต้องคำนึงถึงหลักต่างๆ เหล่านี้ เพื่อขับเคลื่อนสังคม สำหรับ หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ทั่วประเทศ เรามีทั้งหมดประมาณ 500 กว่าหน่วยงาน และมีการทำงานจากคนคนเดียว คือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งถ้าเป็นไปได้ จึงอยากให้ควบรวมการทำงานทั้งหมดไว้ที่เดียว

นายวราวุธ กล่าวต่อไปอีกว่า พมจ. ไม่ได้อยู่คนเดียว เราจึงไม่ได้ทำงานคนเดียว ฉะนั้น ถ้าสามารถทำงานเป็น “พม. หนึ่งเดียว” ได้ โดยให้หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้ามาช่วยงาน ถ้า พมจ. ไม่ว่าง ก็ให้หัวหน้าศูนย์เป็นตัวแทน นี่คือการทำงานเป็นหนึ่งเดียว เพราะจะสามารถดึงทรัพยากรคนและสรรพกำลังทั้งหลายมารวมกันเป็น “พม. หนึ่งเดียว” ไม่ว่าใครมาทำงานก็เหมือนท่าน พมจ. มาเอง เพราะเราทุกคนทำงานแทนกันได้ เรื่องนี้ฝากเป็นการบ้านให้กับทาง สป.พม. เพราะตนเชื่อในศักยภาพของคน พม. เพราะถ้าเราไม่มีศักยภาพ เราคงไม่สามารถทำงานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้จนถึงทุกวันนี้

นายวราวุธ กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับงบประมาณ หลังจากที่ตนได้หารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอให้อย่าริดรอนสิทธิของเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และของบประมาณให้กระทรวง พม. เยอะๆ เพราะการทำงานของกระทรวง พม. มี สป.พม. เปรียบเสมือนหัวใจ เนื่องจากเป็นองค์กรหลัก ดังนั้น องคาพยพของ สป.พม. จะมีภารกิจที่ค่อนข้างหลากหลายมากกว่าหน่วยงานอื่น การที่ต้องแตะการทำงานของทุกกรม และทำงานตามนโยบายนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่วันนี้ ตนกำลังจะมาเขย่ากล่อง พม. จากเมื่อก่อนที่อยู่แยกกันเป็นแท่งๆ จะเขย่าให้มารวมกันให้หมด จะทำงานได้ง่ายขึ้น และ พมจ. เปรียบเสมือน สป.พม. ในแต่ละจังหวัด มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนต้องการที่จะผลักดันหลายสิ่งหลายอย่างให้เกิดขึ้น แต่ว่าเราทำคนเดียวไม่ไหว ต้องขอความร่วมไม้ร่วมมือกับข้าราชการกระทรวง พม. ทุกท่าน มาช่วยกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สป.พม. จะเป็นแกนหลักให้กับกระทรวง พม. ในการที่จะประสานงานและผลักดันนโยบายที่ตนได้มอบให้ไว้ และถ้าหากคิดว่ามีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์หรือแนะนำ สามารถมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้ เพราะประตูห้องตนไม่เคยปิด เปิดไว้รออยู่ตลอด รวมทั้งทีมที่ปรึกษา ซึ่งเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษา และขอให้กระทรวง พม. ใช้พวกเราให้คุ้ม

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์