ผู้สื่อข่าวรายงาน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฯ และคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง นับเป็นหลังที่ 11 ที่มูลนิธิฯ มอบในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยมีคุณสุรศักดิ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จ.อุดรธานี พร้อมด้วยคุณเจริญชัย อุ่นเที่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

และในเวลา 11.00 น. ทำพิธีมอบแท้งค์บรรจุน้ำเพื่อการบริโภค ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร จำนวน 1 แท้งค์ พร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่มารอรับ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 434,750 บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีคุณณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี ร่วมในพิธีมอบฯ ณ บริเวณบ้านท่าไทรมูล ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง