พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ กระทรวงมหาดไทยประจำปีงบฯ 61 โดยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย โดยพล.อ.อนุพงษ์  กล่าวว่า การมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันนี้ จะมอบนโยบายสำคัญทั้งหมดให้ผู้ว่าฯ ในฐานะที่คุมทั้งจังหวัด ผ่านนายอำเภอ อบต. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) หรืออะไรก็แล้วแต่ ก็ต้องอยู่ภายใต้กำกับของผู้ว่าฯ

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวอีกว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการมอบนโยบายการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนงานของทุกกระทรวงที่ลงพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงขับเคลื่อนงานในส่วนของกระทรวงมหาดไทย และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ จะนำปัญหาการทุจริตอาหารกลางวันเด็ก เข้าหารือในที่ประชุมด้วย เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งค่าอาหารกลางวันเด็กของโรงเรียน จะได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการทุจริต หรือปัญหาบริหาร แต่ทั้งนี้ อยากให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันตรวจสอบในพื้นที่

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวอีกว่า ยังมีโรงเรียนที่ดีอีกเป็นจำนวนมาก ที่สามารถนำงบประมาณที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและส่วนร่วม แต่เมื่อเกิดปัญหาที่เกิดขึ้น ทุกฝ่ายต้องช่วยกันเฝ้าระวังและดูแล ขณะที่ สื่อสามารถแจ้งเหตุผิดปกติได้ เพราะเป็นการช่วยกันแก้ไขปัญหา ข้อมูลข่าวและที่มา

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวย้ำว่า งานฟังค์ชั่นของทุกกระทรวงที่จะลงไปในพื้นที่ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องไม่ดีเท่านั้น แต่ทำอย่างไรถึงจะดี และเกิดผลเร็ว อย่างเช่นไม่ว่า จะเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าฯก็ต้องช่วยสนับสนุนทุกบทบาท รวมถึงทุกกระทรวงที่ลงไป ทั้งไอยูยู ไอเคโอ การจัดที่ดินทำกิน ต้องกำกับ สนับสนุนหรือบูรณาการ ในวันนี้ก็ได้ก็จะพูดคุยกัน