ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานจัดหาทุน มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “สหวิริยา กรุงเทพไตรกีฬา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ” เป็นประธานการแถลงข่าวและประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันและกิจกรรมในการแข่งขัน สหวิริยา กรุงเทพไตรกีฬา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคุณยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลุ่มบริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด ( มหาชน) ตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร และ มร. โรมัน ฟลูซเซอร์ ผู้จัดการทั่วไป โก แอดเวนเจอร์ เอเชีย ในฐานะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้กล่าวถึงความพร้อมให้การสนับสนุนและความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดร. ศุลีมาศ ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ มีดังนี้

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมไตรกีฬาที่เป็นที่นิยมในขณะนี้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
2. เพื่อส่งเสริมโครงการรักษ์เจ้าพระยา และกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองสีเขียวด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเป็นการกุศลโดยนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิฯ เพื่อให้งานสาธารณะประโยชน์เพื่อ ผู้สูงอายุที่มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และ เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาการฝึกวิชาชีพและการบำบัดเด็กที่มีปัญหาทางสังคมให้กลับมาเป็นคนดีต่อไป

การจัดการแข่งขัน สหวิริยา กรุงเทพไตรกีฬา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณ สวนหลวงพระราม 8 และพื้นที่ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี สืบเนื่องมาจากความนิยมที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องของกีฬาชนิดนี้ที่มีสีสัน และความท้าทายมากที่สุดกีฬาหนึ่งในขนาดนี้ และสืบเนื่องจากความจำเป็นที่ต้องระดมทุนเพื่อกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิ ในเวลาเดียวกันยังเป็นการแข่งขันระดับสากลของประเทศที่สนับสนุนนส่งเสริมนโยบายท่องเที่ยวเชิงกีฬาของรัฐบาลและจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้กับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของชาวไทย อีกทั้ง ส่งเสริมให้กรุงเทพฯเป็นมหานครสีเขียวแห่งวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการกีฬา

นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลุ่มบริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติของบริษัทที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้สนับสนุนหลักสำหรับการจัดการแข่งขัน “สหวิริยา กรุงเทพไตรกีฬา 2561” (SAHAVIRIYA BANGKOK TRIATHLON 2018) การแข่งขันกีฬามหาชนระดับประเทศในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ที่บริษัทได้ร่วมกิจกรรมการกุศลถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ นอกเหนือจากกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อีกหลากหลายของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ฅนเหล็กมินิมาราธอน 10 ครั้ง รวมรายได้กว่า 20 ล้านบาทช่วยเหลือและสนับสนุนมูลนิธิที่ดูแลผู้ด้อยโอกาส ซึ่งทำให้ได้รับรางวัลองค์กรผู้สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากมาย ฅนเหล็กบางสะพาน ไตรกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ส่งเสริมพนักงานเล่นกีฬา ทั้งสวัสดิการด้านกีฬา จัดกิจกรรมด้านกีฬาให้พนักงาน อาทิ SSI runs for health และร่วมส่งทีมสหวิริยาซึ่งผู้บริหารเข้าร่วมทุกครั้ง”

“การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากจะพัฒนาไตรกีฬาให้เป็นที่รู้จักและนิยมมากขึ้น กระตุ้นสำนึกที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม ท่องเที่ยวและกีฬาในภาคพื้นเอเชีย ในขณะที่รายได้จะนำไปช่วยเหลือการดำเนินงานของมูลนิธิชีวิตพัฒนาฯแล้ว ไตรกีฬาหรือ “ฅนเหล็ก” ยังสอดคล้องกับธุรกิจที่เอสเอสไอในฐานะผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของอาเซียน และวิสัยทัศน์ บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น”
มร. โรมัน ฟลูซเซอร์ ผู้จัดการ ทั่วไป โก แอดเวนเจอร์ เอเซีย ผู้จัดการแข่งขันกีฬามหาชนการกุศลครั้งนี้จะปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการแข่งขันและกฎกติกามาตรฐานระดับสากล ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยของ

นักไตรกีฬาเป็นหลัก โดย Go Adventure Asia ที่มากด้วยประสบการณ์เป็นเวลากว่าสิบห้าปีจะเป็นผู้กำกับดูแลความแข่งขันทุกขั้นตอน เพื่อให้นักไตรกีฬาได้สัมผัสความตื่นเต้นและความความสนุกสนานอย่างเต็มที่ และสะสมประสบการณ์จากสนามแข่งขันที่สำคัญอีกหนึ่งสนาม จากหลากหลายประเภทการแข่งขัน ทั้ง 2 วัน คือ เสาร์ที่ 7 กรกฎาคม แข่งขันระยะสั้น ในชื่อ ไตรกีฬาบางกอก เบรฟฮาร์ท Bangkok Braveheart (ว่ายน้ำ 200 ม. ปั่นจักรยาน 10 กม. และวิ่ง 2.5 กม.)

สำหรับนักไตรหน้าใหม่, ทวิกีฬาบางกอก บีสต์ Duathlon Bangkok Beast (วิ่ง 2 กม. ปั่นจักรยาน 27 กม. และวิ่ง 5 กม.) ไตรกีฬาบางกอก บีสต์ Triathlon Bangkok Beast (ว่ายน้ำ 750 ม. ปั่นจักรยาน 27 กม. และวิ่ง 5 กม.) อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม แข่งขันระยะมาตรฐาน ในชื่อ ทัฟไทย Tough Thai มี 2 รายการ คือ ทวิทัฟไทย Duathlon Tough Thai (วิ่ง 4 กม. ปั่นจักรยาน 54 กม. วิ่ง 10 กม.) และ ไตรกีฬาทัฟไทย Triathlon Tough Thai (ว่ายน้ำ 1.5 กม. ปั่นจักรยาน 54 กม. และวิ่ง 10 กม.) เปิดรับทั้งประเภทบุคคลและทีมผลัด (เฉพาะไตรกีฬาทัฟไทย) รับจำนวนจำกัดเท่านั้น นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันจะมีโอกาสกระทบไหล่นักไตรแชมป์โลกคนเหล็ก 8 สมัย มร.เยอร์เก้น แซ็ค ตำนานแชมป์ไตรกีฬา ชาวเยอรมัน และคว้าแชมป์ล่าสุดในปี 2554 ซึ่งคาดว่าจะคว้าแชมป์ในรายการนี้

นอกจากนี้ กลุ่มเพื่อนนักไตร และชมรมไตรกีฬาต่างๆ ที่ถือได้ว่าเป็น นักกีฬากลุ่มที่สำคัญอีกหนึ่งกลุ่มที่ช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวในหัวเมืองและจังหวัดรองตลอดมาจากการแข่งขันต่างๆ จะมีโอกาสสะสมแต้มจากสมาชิกในกลุ่ม ด้วยผลอันดับการแข่งขันของแต่ละคน แต่ละรุ่นอายุ ในแต่ละประเภทรวมแต้มทั้ง 2 วัน เพื่อชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับแรกของประเภทชมรม หรือ กลุ่มเพื่อนนักไตรซึ่งทำแต้มสูงสุด

https://youtu.be/xPqgq3INzK8

https://youtu.be/N4sa3M1CaBU