ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่ิอวานนี้ 29 พ.ค.61 ณ​ บริเวณหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขพุทธบูชา ประจำปี 2561 โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา​ นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายอนุพงษ์ อุดมรัตนกุลชัย ประธานชมรมวิ่งเมืองพัทยา (พัทยาทีม) และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ซึ่งมีนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขพุทธบูชา ประจำปี 2561 ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ด้วยวันวิสาขะบูชา เป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก โดยองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันพระพุทธเจ้า ถือเป็นวันสำคัญของโลก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ดังนั้นเมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมชมรมวิ่งพัทยาทีม กำหนดจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขบูชา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ของกายและจิตที่ต้องมีการออกกำลังกายควบคู่กันไปอย่างสมดุล ดังคำกล่าวที่ว่า “จิตที่แข็งแกร่ง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งจิตจะแข็งแรงได้ต้องสงบนิ่ง ส่วนกายจะแข็งแรงได้ต้องเคลื่อนไหว” จึงเป็นที่มาของการเดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะบูชา และกิจกรรมนี้ ยังมุ่งหวังที่จะให้มวลชนที่รักการออกกำลังกาย ได้ถือศีล ฟังธรรม บำเพ็ญทาน พร้อมทั้งร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างแรงยึดเหนี่ยวจิตใจตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนา และปฏิบัติบูชาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมโดยรวมอีกด้วย

โดยกิจกรรมแบ่งออก 3 ส่วน กิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร กิจกรรมเดิน 3 กิโลเมตร และกิจกรรมเวียนเทียน ซึ่งเส้นทางที่ใช้ในกิจกรรมเดิน-วิ่งนั้นใช้บริเวณหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา เป็นจุดปล่อยตัว มุ่งหน้าใช้เส้นทางขึ้นเขาพระใหญ่ จากนั้นวิ่งตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ และกลับเข้าเส้นชัยที่หน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานพัทยา รวมระยะทาง การวิ่ง 5 กิโลเมตร และเดิน 3 กิโลเมตร แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทประชาชนชาย อายุ ไม่เกิน 25 ปีขึ้นไป,ประเภทประชาชนชาย อายุ​ 26 -45 ปี,ประเภทประชาชนชาย อายุ 46 ปีขึ้นไป, ประเภทประชาชนหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี,ประเภทประชาชนหญิง อายุ 26 – 45 ปี,ประเภทประชาชนหญิง อายุ 46 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้หลังจากทำการปล่อยตัวนักกีฬาเป็นที่เรียบร้อย คณะสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม เดิน – วิ่ง เป็นพิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยใน 5 อันดับแรกของแต่ละประเภท จากนั้นคณะสงฆ์ พร้อมทั้งนักกีฬาทั้งหมดร่วมตั้งริ้วขบวน เพื่อเคลื่อนไปยังวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีเวียนเทียนร่วมกับพุทธศาสนิกชนเนื่องในวันวิสาขบูชาต่อไป