ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 35 (4) และ (5) และมาตรา 92 วรรคหนึ่ง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ส่วนประเด็นคำสั่งคสช. ที่ 53/2560 นัดแถลงด้วยวาจาและลงมติวันที่ 5 มิ.ย.61

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีศาลชี้ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญดังกล่าว ขั้นตอนต่อไปคือการนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายต่อไป