ทีเอ็มบีธนชาต จัดงาน “Turning Challenges into Opportunities” อัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจโลก หนุนลูกค้าธุรกิจรับมือความผันผวนค่าเงิน

72

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางพาจนา รุจิเรข (คนกลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี จัดงาน Turning Challenges into Opportunities ให้แก่ลูกค้าธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส โดยมี นายนริศ สถาผลเดชา (คนแรกจากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี มาอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลก และนายเอกรัศมิ์ มนธาตุผลิน (คนขวาสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร การตลาดธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี มาแนะวิธีวางแผนธุรกิจท่ามกลางความท้าทายของโลกการค้าระหว่างประเทศ และนำเสนอเครื่องมือสำหรับการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยธนาคารพร้อมเคียงข้างสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน

: บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
• นริศ สถาผลเดชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี
• สุพจน์ สุวรรณพิมลกุล กรรมการ บจก.เอส.เค.โพลีเมอร์
• อนิษฎา สุวรรณพิมลกุล กรรมการ บจก.เอส.เค.โพลีเมอร์
• พาจนา รุจิเรข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
ทีทีบี
• ยุวดี รุ่งบวรวงศ์ กรรมการ บจก.เอช.ไอ.ที.อินเตอร์คอน
• พรเทพ รุ่งบวรวงศ์ กรรมการบริษัทฯ ในกลุ่ม บจก.เอช.ไอ.ที.อินเตอร์คอน
• เอกรัศมิ์ มนธาตุผลิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร การตลาดธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี