ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และแปลงผักยกแคร่สาธิตเพื่ออาหารกลางวัน ให้โรงเรียนวัดหวายเหนียว (ปุญสิริวิทยา) จ.กาญจนบุรี

129

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำโดยนายอาทิตย์ มาสถิรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความเสี่ยง และ นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ส่งมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาและแปลงผักยกแคร่สาธิตเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดหวายเหนียว ( ปุญสิริวิทยา ) จ . กาญจนบุรี โดยมี น . ส . ปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว ( ปุญสิริวิทยา ) เป็นผู้รับมอบ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือจากสายงานบริหารความเสี่ยง สื่อสารองค์กร กำกับการปฏิบัติงาน และกฎหมาย โดยพนักงานและครอบครัว เดินทางไปโรงเรียนร่วมกันส่งมอบผ่านกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันระบายสีโต๊ะทานข้าว และเครื่องเล่นของโซนเด็กอนุบาล และช่วยกันนำผักลงแปลงเพื่อปลูกให้เด็กๆ งานจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดหวายเหนียว ( ปุญสิริวิทยา ) เมื่อวันที่ 1 ต . ค . 2565