แอดบนเมนู
หน้าแรกแท็กการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กนอ.จัดโปรดูดลงทุนเขตศก.ชายแดนสระแก้ว

<!--[CDATA[ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกโดยประเทศไทยเริ่มได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนชะลอการตัดสินใจที่จะมาลงทุนนั้น กนอ.ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว และนอกเหนือจากการออกมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานักลงทุน ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแล้ว กนอ.ได้ออกมาตรการส่งเสริมการจองเช่าที่ดินในช่วงครึ่งปีหลังไว้แล้วโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้วเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการค้าและเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีที่ตั้งห่างจากด่านชายแดนประเทศกัมพูชาเพียง 3 กิโลเมตร และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง...

กนอ.ตั้ง “ตู้ กนอ.ปันสุข” ทุกนิคมฯทั่วปท.

<!--[CDATA[ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กนอ.ได้จัดตั้ง “ตู้ กนอ.ปันสุข” ใส่ตู้ อิ่มใจ หยิบไป อิ่มท้อง ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ กนอ.สำนักงานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยังเป็นการส่งต่อน้ำใจ แบ่งปันสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ประสบปัญหาจากการไม่มีงานทำ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ สำหรับ“ตู้...

กนอ. คลอด 3 มาตรการช่วยผู้ประกอบการ

<!--[CDATA[ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุนหรือขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 1.การลดค่าบำรุงรักษาที่ กนอ.เรียกเก็บกับผู้ใช้ที่ดินทุกรายในอัตราร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย. 2563) 2.ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 11 รายการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย....

“ประวิตร” ย้ำทำแผนหาน้ำใช้ในอุตสาหกรรม

<!--[CDATA[ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า การประชุมร่วมกับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ภาคอุตสาหกรรม และ กนอ. จัดทำแผนการจัดหาน้ำเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมโดยไม่ต้องรบกวนน้ำจากภาคการเกษตร และให้เร่งดำเนินการ 3Rs ได้แก่ ลดการใช้น้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และการปรับปรุงน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการใช้น้ำให้มากที่สุด ซึ่ง กนอ.ก็ได้ดำเนินการในหลักการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังได้เตรียมแผนสร้างโรงงานนำน้ำทะเลมาผลิตเป็นน้ำจืด...

กนอ.ย้ำน้ำ 4 อ่างฯหลักพอใช้สิ้นสุดฤดูแล้งนี้

<![CDATA[นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้ไม่กระทบกับภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไปนั้น จากการตรวจสอบปริมาณน้ำทั้ง 4 อ่างเก็บน้ำหลัก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำประแสร์ มีปริมาณน้ำต้นทุนที่ได้มาจากการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์และปริมาณน้ำฝนที่จะไหลเข้าอ่าง คาดการณ์ ณ กลางเดือนเมษายน มีปริมาณน้ำประมาณ 93.9 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีแผนการใช้น้ำอยู่ที่ประมาณ 88.5...
20,831แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Hot Topics